Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Petr Zajíček

Propast Macocha

Fotografie z obálky

autoři: Leoš Štefka, Petr Zajíček

Propast Macocha

Propast Macocha na zadní straně obálky,hluboká 138,7 m, je nejznámějším symbolem Moravského krasu. Na jejím dně se v 11 m hlubokém Horním jezírku poprvé na denním světle objevuje říčka Punkva. Ta vzniká na dosud neznámém místě v Amatérské jeskyni soutokem Bílé vody a Sloupského potoka.

Ochrana přírody 4/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky

Krystalová chodba, skrytý klenot Punkevních jeskyní

Zprávy-Recenze

Autor: Petr Zajíček

Krystalová chodba, skrytý klenot Punkevních jeskyní

Jihomoravský kraj– Punkevní jeskyně patří mezi nejnavštěvovanější přírodní útvary v ČR. Ročně si je prohlédne kolem 200 tisíc turistů. Kromě překrásné krápníkové výzdoby jsou známy především vodní plavbou po ponorné řece Punkvě a propastí Macochou, jejíž dno je součástí návštěvního okruhu.

Ochrana přírody 5/2010 27. 10. 2010 Zprávy-Recenze

Sto let od objevu Punkevních jeskyní a nové Kateřinské jeskyně

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Petr Zajíček

Píše se rok 1909. Profesor Karel Absolon zakládá sekci pro výzkum jeskyň při brněnském Klubu přírodovědném. Dne 26. září pronikají její členové poprvé v dějinách do prostor Punkevních jeskyní a 10. října téhož roku se jim daří objevit nové rozsáhlé partie Kateřinské jeskyně. V krátkém časovém úseku byly učiněny speleologické objevy, jejichž význam i po stu letech oceňují návštěvníci z celého světa.

Ochrana přírody 4/2009 31. 8. 2009 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Speleologické výzkumy v Černé Hoře

Výzkum a dokumentace

autoři: Vratislav Ouhrabka, Roman Mlejnek, Petr Zajíček

Speleologické výzkumy v Černé Hoře

Devět výzkumných cest pracovníků Správy jeskyní ČR v letech 2004-2007 do Černé Hory, zaměřených speleologicky a biospeleologicky, přineslo řadu nových poznatků včetně pozoruhodných zoologických nálezů.

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Výzkum a dokumentace