Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Petr Zajíček

Jeskyně Na Turoldu

Z naší přírody

Autor: Petr Zajíček

Jeskyně Na Turoldu

Rozdílný a mnohdy dramatický průběh jednotlivých etap geologické minulosti vtiskl krajině na území naší republiky rozmanité formy reliéfu i různorodou škálu přírodních útvarů. Malebné scenérie vrchovin střídají mohutné horské hřebeny, úrodné nížiny kontrastují s ostrými suky vulkanických pohoří. Ale i svět podzemí má v České republice nebývalou pestrost.

Ochrana přírody 1/2014 25. 4. 2014 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Krásy Křtinského údolí

Fotografie z obálky

Autor: Petr Zajíček

Krásy Křtinského údolí

Moravský kras je známý početnou a pestrou škálou povrchových a podzemních krasových jevů. Patří k nejkrásnějším a nejnavštěvovanějším oblastem České republiky.

Ochrana přírody 5/2013 28. 2. 2014 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Jeskyně Výpustek vydává svá tajemství

Z naší přírody

Autor: Petr Zajíček

Jeskyně Výpustek vydává svá tajemství

Kolik proměn se podílelo na tvářnosti podzemních prostor jeskynního systému nedaleko Křtin ve střední části Moravského krasu! V prvopočátku to bylo dlouhodobé působení ponorného toku, který postupně modeloval a rozšiřoval pukliny ve vrstvách devonských vápenců. Později se přidala činnost člověka, která místy nevratně poznamenala podstatnou část krasového labyrintu. Jeskyně Výpustek, která dosud skrývá mnohá tajemství, otevírá své nitro a poskytuje široké možnosti poznání. Na návštěvníky veřejnosti zpřístupněné jeskyně čeká každým rokem něco nového.

Ochrana přírody 5/2013 30. 11. 2013 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Bozkovské dolomitové jeskyně

Z naší přírody

Autor: Petr Zajíček

Bozkovské dolomitové jeskyně

V pestré krajině České republiky lze najít desítky nepravidelně roztroušených krasových oblastí. Některá karbonátová tělesa byla téměř po celé období své existence obnažena na povrchu a nepřetržitě podléhala krasovým procesům. Jiná prodělala mnohem složitější geologický vývoj. To je případ několika izolovaných krasových oblastí Západních Sudet, které tu tvoří nevelké čočky a ostrůvky. V krasu povodí řeky Kamenice a na Železnobrodsku se nacházejí jediné veřejnosti zpřístupněné jeskyně v severních Čechách, Bozkovské dolomitové jeskyně, které jsou národní přírodní památkou. Podzemní systém ukrývá nejen největší jezero se statickou hladinou v České republice, ale zároveň je naší nejdelší jeskyní, která se v dolomitech vytvořila.

Ochrana přírody 6/2012 15. 3. 2013 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

První mapa jeskyně Výpustek znovu nalezena

Výzkum a dokumentace

Autor: Petr Zajíček

První mapa jeskyně Výpustek znovu nalezena

V roce 2011 se pracovníkům Správy jeskyní ČR, oddělení péče o jeskyně, podařilo vypátrat místo uložení velmi významného historického dokumentu, který byl více než sto let považován za ztracený či zničený. Jedná se o vůbec první mapu jeskynního systému Výpustek z roku 1807, kterou na příkaz majitelů pozemků Lichtenštejnů nakreslil dvorní inženýr Antonín Lola.

Ochrana přírody 5/2012 27. 2. 2013 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Proměny jeskyně Výpustek

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Petr Zajíček

Proměny jeskyně Výpustek

Už celých pět let slouží jeskyně Výpustek nedaleko Křtin v Moravském krasu veřejným prohlídkám. Návštěvníci mají možnost procházet podzemní vojenský kryt, který byl ještě v nedávné době tajným objektem, seznamují se pohnutou historií tohoto významného jeskynního systému a obdivují jeho přínos vědě zvané paleontologie. Z příspěvků Ministerstva životního prostředí ČR byla trasa podzemními prostorami upravena a osvětlena. Tím však pozitivní změny dříve značně poznamenané jeskyně neskončily. Každým rokem dochází k budování nových prvků přímo na prohlídkové trase nebo naopak k odstraňování neestetických a nežádoucích deponií, které se ve Výpustku v minulém století nahromadily. Z jeskyně se postupně stává podzemní přírodní muzeum historie a paleontologie.

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Propast Macocha

Fotografie z obálky

autoři: Leoš Štefka, Petr Zajíček

Propast Macocha

Propast Macocha na zadní straně obálky,hluboká 138,7 m, je nejznámějším symbolem Moravského krasu. Na jejím dně se v 11 m hlubokém Horním jezírku poprvé na denním světle objevuje říčka Punkva. Ta vzniká na dosud neznámém místě v Amatérské jeskyni soutokem Bílé vody a Sloupského potoka.

Ochrana přírody 4/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky