Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jan Moravec

Voda v krajině tématem konference

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Moravec

Voda v krajině tématem konference

V úterý 29. listopadu 2016 se v olomouckém hotelu Clarion uskutečnila 2. konference časopisu Naše příroda. Po loňském managementu bývalých vojenských prostorů bylo letos zvoleno téma Voda v krajině. Téma zdánlivě již trochu okoukané; vždyť o vodě se v poslední době mluví skoro neustále. Více než 250 účastníků z řad veřejné správy, akademické sféry, neziskovek i komerčních subjektů však ukázalo, že téma je to stále atraktivní.

Ochrana přírody 1/2017 13. 3. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Pňovský luh

Fotografie z obálky

Autor: Jan Moravec

Pňovský luh

Přírodymilovnému čtenářstvu jistě není neznámo, že ve středním Polabí, mezi Kolínem a Poděbrady, je zachován poměrně rozsáhlý komplex lužních lesů (největší v Čechách).

Ochrana přírody 2/2016 30. 5. 2016 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Vycházka na Zázmoníky

Fotografie z obálky

Autor: Jan Moravec

Vycházka na Zázmoníky

Zázmoníky leží na Hustopečsku, dva a půl kilometru severně od Bořetic. Tvoří nejjižnější část evropsky významné lokality Kuntínov.

Ochrana přírody 1/2016 4. 4. 2016 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

V Brně jednal IX. Sněm ČSOP

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Moravec

O víkendu 21.–22. listopadu 2015 se v Brně sešel IX. Sněm Českého svazu ochránců přírody. Na sto delegátů, zastupujících 300 základních organizací a více jak šest a půl tisíce členů této nevládní organizace, se zabývalo hodnocením činnosti Svazu v uplynulých třech a půl letech, aktuálními otázkami ochrany přírody a změnami stanov ČSOP, vyvolanými novým občanským zákoníkem. Volilo se také nové vedení Českého svazu ochránců přírody. Součástí sněmu bylo i předání ocenění některým členům ČSOP.

Ochrana přírody 6/2015 4. 2. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Naučná stezka Housle

Fotografie z obálky

Autor: Jan Moravec

Naučná stezka Housle

Praha je známá množstvím pozoruhodných geologických lokalit. Nalézají se převážně v prvohorních horninách Barrandienu, ale lze se setkat i se staršími (starohorními) či mladšími (druhohorními) horninami.

Ochrana přírody 6/2015 4. 2. 2016 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Hádecké lomy – 15 let záchrany

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Jan Moravec, Lubomír Tichý

Hádecké lomy – 15 let záchrany

Řekněme rovnou, že snahy o ochranu jižního svahu Hádů jsou samozřejmě staršího data. Před patnácti lety však byl založen Pozemkový spolek Hády, organizace, která vznikla právě s cílem záchrany a trvalé ochrany této unikátní lokality.

Ochrana přírody 6/2015 4. 1. 2016 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Po nejsevernějším hřebeni 
Bílých Karpat

Fotografie z obálky

Autor: Jan Moravec

Po nejsevernějším hřebeni 
Bílých Karpat

Východištěm dnešní vycházky bude železniční zastávka Valašské Příkazy. Na nejsevernější bělokarpatský hřeben vylezeme po zelené turistické značce přes ves Študlov. Na rozcestí Požár se již ocitáme na hřebeni, v nadmořské výšce něco málo přes 750 m. Po něm se vydáme stále po zelené značce k západu. Stoupáme lesem s menšími horskými loukami pod vrchol Kyjanice (770 m n. m.), kde vstupujeme na území CHKO Bílé Karpaty.

Ochrana přírody 5/2015 14. 12. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Falkenburské mokřady

Fotografie z obálky

Autor: Jan Moravec

Falkenburské mokřady

Většinou na této stránce nacházíte pozvánky do míst s dosud zachovalou přírodou. Ochrana přírody se však nesnaží biotopy pouze chránit, ale i obnovovat. Přijměte tedy pozvání na jednu z lokalit, kam se díky aktivitám pozemkového spolku „Příroda vrací“.

Ochrana přírody 4/2015 14. 10. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

50 let naučné stezky Medník

Fotografie z obálky

Autor: Jan Moravec

50 let naučné stezky Medník

Naučná stezka na Medníku není nejstarší, jak se často tvrdí. Přesnější by bylo říkat „nejstarší novodobá“, protože nejstarší doloženou naučnou stezku na našem území zřídil amatérský přírodovědec Rudolf Kögler již ve 40. letech na Krásnolipsku. To však nic nemění na tom, že právě stezka na Medníku je „pramatkou“ všech dalších naučných stezek u nás. Letos je tomu právě 50. let, kdy tato stezka vznikla.

Ochrana přírody 2/2015 3. 6. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Jindřišským údolím

Fotografie z obálky

Autor: Jan Moravec

Jindřišským údolím

Na dolním toku Hamerského potoka, východně od Jindřichova Hradce, se nachází krajinářsky i přírodně velmi zajímavá lokalita – Jindřišské údolí.

Ochrana přírody 1/2015 4. 5. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf